PREGUNTES FREQÜENTS

 

QUIN ÉS EL PRESSUPOST QUE CAL TENIR EN COMPTE?

El cost del generador i la instal·lació és similar a un sistema de calefacció convencional que ofereixi les mateixes prestacions, afegint-hi el cost dels captadors d'energia.

PUC CANVIAR DE SISTEMA DE CALEFACCIÓ EN UN FUTUR?

Sí, no hi ha cap inconvenient.

DE QUANTA SUPERFÍCIE DE TERRENY HE DE DISPOSAR?

Per cada m2 de superfície calenta a la casa, hem de disposar de 1,5 m2 de terreny.

SÓN REALS ELS CONSUMS QUE S'INDIQUEN?

Sí, detallem els consums en cada projecte amb una comparativa de costos i consums a 20 anys.

HI HA CAP TIPUS DE MANTENIMENT ESPECIAL?

No

ÉS UNA ENERGIA GRATUÏTA?

Sí. La calor que emmagatzema la terra s'obté sense cost i, a més, és renovable.

LA CALEFACCIÓ ESTÀ GARANTIDA DURANT EL PERÍODE HIVERNAL?

Sí. Fins i tot en els climes més extrems i amb les oscil·lacions tèrmiques més accentuades.

QUINES PLANTES PUC TENIR AL MEU JARDÍ?

Tot tipus de plantes i arbustos incloent-hi arbres, sempre que estiguin previstos en el projecte (captació horitzontal). En captació vertical, no hi ha cap limitació.

ES TRACTA D'UN SISTEMA COMPLETAMENT SEGUR?

Sí. És segur i fiable. Tots els elements que el componen han superat un control tècnic rigorós.

EL PAVIMENT RADIANT ÉS UN SISTEMA ALTAMENT CONFORTABLE?

Sí. Es tracta d'un sistema immillorable i respon a les necessitats tèrmiques dels immobles, permetent una distribució ideal de la calor.

ES POT INSTAL·LAR UNA CALEFACCIÓ GEOTÈRMICA A UNA CASA JA CONSTRUÏDA?

No és cap obstacle. Cal examinar el sistema existent, el sistema de captació que s'hi haurà d'aplicar i realitzar l'estudi de preinstal·lació.

TAMBÉ PUC REFRIGERAR LA CASA A L'ESTIU?

Sí. El paviment radiant permet refredar la casa durant l'estiu; només cal ajustar la regulació i el control per aconseguir les màximes prestacions.

COM ES PRODUEIX L'AIGUA CALENTA SANITÀRIA?

El generador geotèrmic incorpora un equip per a l'aigua calenta sanitària connectat a un termo ACS.

ES POT CIRCULAR PER LA ZONA DE CAPTADORS?

Sí. L'espai utilitzat tolera sense cap problema el trànsit de cotxes i camions.

ES POT EXHAURIR LA ZONA DE CAPTACIÓ GEOTÈRMICA?

No. L'energia que conté l'espai de captació es renova en tot moment. La zona de captació és inesgotable.

ÉS IMPORTANT EL TIPUS DE TERRENY?

No. El terreny defineix la quantitat d'energia renovable disponible, la naturalesa del terreny aporta dades per classificar en diferents graus de rendiment cada superfície.

EL PAVIMENT RADIANT TÉ EFECTES PERJUDICIALS PER A LA CIRCULACIÓ DE LA SANG A LES CAMES?

En aquest camp, hi ha estudis dels efectes sobre la salut i hem d'afirmar que el sistema de terra radiant és un sistema saludable, higiènic i amb un gran valor com a instal·lació. Els primers paviments radiants (fa 50 anys) utilitzaven aigua amb temperatures al voltant de 60° C i ocasionaven zones tèrmiques perjudicials per a la salut. Actualment, però, la temperatura de l'aigua que escalfa el paviment se situa al voltant dels 3° C.

ES POT ESCALFAR L'AIGUA DE LA PISCINA?

El mateix generador geotèrmic, per mitjà d'un "kid piscina" incorporat, permet escalfar l'aigua fins als 28° C o fins i tot més.